Jak wygląda rozmowa techniczna?

Jak wspominałem we wpisie opisującym ogólnie proces rekrutacyjny, rozmowa techniczna może mieć część teoretyczną i praktyczną. Forma zadań, z jakimi się spotkałem w części praktycznej to między innymi:

 • pisanie ręczne
  • kodu na kartce
  • pseudokodu na kartce
  • kodu na tablicy
 • tworzenie projektu na komputerze
  • z rekruterem siedzącym obok
  • kiedy rekruter wyszedł na określony czas
  • bez dostępu do internetu
  • z dostępem do internetu
 • pair programming z rekruterem

W tym tekście opiszę ogólny format rozmów technicznych, po czym omówię pokrótce każdy ze wspomnianych wyżej scenariuszy.

Czytaj dalej